Nguyễn Trường Giang

87 posts
Sống nội tâm, yêu màu tím, hay khóc thầm... À, yêu thích công nghệ nữa ;)